Психологія безпеки праці

Будь-яка діяльність містить низку обов’язкових процесів і державних функцій, яким забезпечують досягнення необхідного результату.

Увага — це спрямованість психічної діяльності визначені предмети чи явища дійсності. Непроизвольное увагу виникає це без будь-якого наміри, без заздалегідь поставленої цілі й не вимагають вольових зусиль. Произвольное увагу виникає внаслідок поставленої цілі й вимагає певних вольових зусиль.

Непроизвольное відволікання — коливання уваги та її ослаблення об’єкта діяльності. Розподіл уваги — одночасне увагу до кількох об’єктах діяльності за одночасного виконанні дії із нею.

Перемикання уваги — який налаштований перенесення уваги з однієї об’єкта в інший. Відчуття — найпростіший процес, що полягає окремими властивості чи явищах матеріального світу, і навіть внутрішніх станів організму за безпосередньої вплив подразників на відповідні рецептори. Існують відчуття кількох видів: зорові, слухові, шкірні.

Сприйняття — процес відображення у людини предметів чи явищ за її безпосередній вплив на органи почуттів, під час якої відбувається впорядкування й «об’єднання окремих відчуттів на цілісні образи предметів і явищ. Збереження постійного, незмінного зорового сприйняття предметів за зміни їх освітленості, положення у просторі, відстані від сприймає людини — константность сприйняття.

Спостереження — цілеспрямоване, планомірне сприйняття. Залежність сприйняття особливостей особистості людини, його минулого досвіду, професії, інтересу й т.п. називається апперцепцією. Сприйняття простору, обсягу, форми, розміру й взаємного розташування об’єктів, їх рельєфу віддаленості та напрями, де вони перебувають, відбиток зміни у часі, становищі об’єктів у просторі — це сприйняття руху.

Сприйняття часу — це відбиток об’єктивної дійсності, швидкості і послідовності явищ дійсності.

Пам’ять — процеси запам’ятовування, збереження, наступного впізнавання і відтворення те, що був у наше минуле досвіді. Двигательная (моторна) пам’ять — запам’ятовування і відтворення рухів та його систем, що у основі вироблення інформування рухових навичок і звичок.

Емоційна пам’ять — людину на пережиті їм у минулому почуття.

Образна пам’ять — збереження і відтворення раніше сприймалися образів і явищ.

4 стр., 1558 слов

Загальна характеристика уваги у психології

... із задоволенням органічних потреб. Годування дитини, світлові, звукові, дотикові та інші подразники починають привертати її увагу і викликати відповідні реакції. Так, дитина починає позитивно реагувати ... виникає як безумовно-рефлекторне явище, що викликане впливом тих чи інших зовнішніх подразників. Та з часом мимовільна увага стає умовно-рефлекторним явищем, що викликається подразниками, які ...

Эйдетическая пам’ять — дуже яскраво виражена образна пам’ять, що з наявністю яскравих, чітких, живих наочних уявлень.

Словесно-логическая пам’ять — запам’ятовування і відтворення думок, тексту, промови. Непроизвольная пам’ять проявляється у тому випадку, коли ставиться спеціальної мети запам’ятати той чи інший матеріал і другий запам’ятовується не залучаючи спеціальних прийомів і вольових зусиль. Произвольная пам’ять пов’язана з спеціальної метою запам’ятовування застосування відповідних прийомів, і навіть певних вольових зусиль.

Короткочасна ( первинна чи оперативна) пам’ять — короткочасний (сталася на кілька хвилин чи секунд) процес досить точного відтворення хіба що сприйнятих предметів чи явищ через аналізатори. Після цього історичного моменту повнота і точність відтворення, зазвичай, погіршується.

Долговременная пам’ять — вид пам’яті, на яку характерно тривале збереження матеріалу після багаторазового його повторення і відтворення.

Оперативна пам’ять — процеси пам’яті, які обслуговують безпосереднє здійснення людиною актуальних діянь П.Лазаренка та операцій.

Психологія та проблеми безпеки

Психологія безпеки праці представляє важливий ланцюг у структурі підприємств із гарантуванню безпеки людини. Проблеми аварійності і травматизму на сучасних виробництвах неможливо неможливо вирішувати лише інженерними методами. Досвід свідчить, що у основі аварійності і травматизму (до 60-90% випадків) часто лежать не інженерно-конструкторські дефекти, а организационно-психологические причини: 1) низький рівень професіональною підготовкою з питань безпеки, 2) недостатнє виховання, 3)слабая установка фахівця на дотримання безпеки, 4) допуск до небезпечних видам робіт на осіб із підвищеним ризиком травматизму, 5) перебування людей стані втоми чи інших психічних станів, знижують надійність і безпека діяльності фахівець.

Психологія безпеки вивчає застосування психологічних знань задля забезпечення безпеки діяльності. Психологією безпеки розглядаються психічні процеси, властивості і особливо аналізуються різноманітні форми психічних станів, можна побачити у процесі праці.

У психічної діяльності розрізняють три основні групи компонентів: 1) психічні процеси, 2) їх властивості, 3) стану.

Психічні процеси — становлять основу психічної роботи і є динамічним відбитком дійсності. Без них неможливо формування знань і придбання життєвого досвіду. Розрізняють пізнавальні, емоційні, вольові психічні процеси (відчуття, сприйняття, пам’ять).

Психічні властивості — (якості особистості) — це властивості особистості або її власні особливості (спрямованість, характер, темперамент).

Серед якостей особистості виділяють інтелектуальні, емоційні, вольові, моральні, трудові. Ці властивості стійкі і постійні.

Психічне стан людини — відносно стійка структурна організація всіх компонентів психіки, виконує функцію активного взаємодії людини із зовнішнього середовищем, поданої у цей час конкретної ситуацією. Психічні стану відрізняються розмаїттям та тимчасових характером, визначають особливості психічної діяльність у конкретний початок і можуть позитивно чи негативно позначатися на перебіг усіх психічних процесів.

5 стр., 2117 слов

Психологія безпеки життєдіяльності

... психічні процеси породжені діяльністю, психічний стан людини, що впливає на її діяльність та властивості особистості, що відображаються на її діяльності. Завдання психології безпеки полягає в тому, щоб використати психологічні ... зниження працездатності. Серед особливих психічних станів, що мають значення ... виробничого травматизму. Під впливом виробничих невдач, образи.у людини можуть розвиватися ...

З завдання психології праці та проблем психології безпеки праці доцільно виділяти виробничі психічні стану, що мають важливе значення у створенні профілактики виробничого травматизму, й попередження травматизму.

Надмірні форми психічного напруги

Нерідко їх називають позамежними. Вони викликають дезінтеграцію психічної Діяльності різної напруженості, що у першу чергу веде до їх зниження індивідуального, властивого людині рівня психічної працездатності. У виражених формах психічного напруги втрачаються жвавість і координація дій, виявлятися непродуктивні форми поведінки й інші негативні явища. Залежно від переважання якби тельного чи гальмівного процесу можна назвати два типу позамежного психічного напруги — гальмівний і збудливий.

Гальмівний тип — характеризується скутістю і замедленностью рухів. Фахівець неспроможний зі старою спритністю виробляти професійні дії. Знижується швидкість реакцій у відповідь. Сповільнюється розумовий процес, погіршується спогад, з’являється неуважність та інші негативні ознаки, невластиві цієї людини в спокійному стані.

Возбудимый тип — проявляється гіперактивністю, многословностью, бринінням рук й. Працівники роблять численні не які диктуються конкретної потребою дії. Вони перевіряють стан приладів, поправляють одяг, розтирають руки. У спілкуванні з оточуючими вони виявляють дратівливість, запальність, не властиву їм різкість, грубість, образливість. Надмірні форми психічного напруги лежать нерідко тримають у основі хибних діянь П.Лазаренка та неправильного поведінки операторів у складній обстановці. Тривалі психічні напруження і особливо їхнього позамежні форми ведуть до вираженим станам втоми.

Особливі психічні стану

Організація контролю над психічним станом працівників необхідна у зв’язку з можливістю появи в фахівців особливих психічних станів, який є постійних властивістю особистості, але, з’являючись спонтанно або під впливом зовнішніх чинників, істотно змінюють працездатність людини.

Серед особливих психічних станів необхідно виділити пароксизмальные (бурхлива емоція) розлади свідомості, психогенні зміни настрої і стан, пов’язані з прийомом психічно активних коштів (стимуляторів, транквілізаторів), психотропних коштів, які зменшують почуття напруги, тривоги, страху, алкогольних напоїв.

Пароксизмальные стану — група розладів різного походження (органічні захворювання мозку, епілепсія, непритомність), які характеризуються короткочасною втратою свідомості. При виражених формах простежується падіння людини, судомні руху тіла, і кінцівок. Пароксизмальные перерви в операторською діяльності може бути причиною згубних наслідків, особливо водіїв автотранспорту, верхолазов, будівельників, працівників висоті. Сучасні кошти психофізіологічних досліджень дозволяють виявляти осіб із прихованої похилістю до пароксизмальным станам.

Психогенные зміни і афективні стану (короткочасна бурхлива емоція -гнів, жах) виникають під впливом психічних впливів. Зниження настрої і апатія може тривати і від кількох годин до 1-2 місяців. Зниження настрої спостерігається при загибелі ближніх, після конфліктним ситуаціям. У цьому з’являються байдужість, млявість, загальна скутість, загальмованість, складне становище перемикання уваги, уповільнення темпу мислення. Зниження настрої

5 стр., 2038 слов

Психологія поведінки людини

... ситуаціях. Зблизька питань поведінки людини у умовах НС приділяють значну увагу психології страху. У повсякденному житті, в екстремальних умовах людині постійно їм доводиться долати небезпеки, загрозливі його ... успішна розробка цієї проблеми оскільки психічні стану істотно визначають характер діяльності». І.П. Павлов вважав, що психологія є наукою наші станах, І що від неї можна всю складність ...

Супроводжується погіршенням самоконтролю і то, можливо причиною виробничого травматизму.

Під упливом образи, образи, виробничих невдач можуть розвиватися афективні стану (афект — вибух емоцій).

У стані афекту в людини спостерігається емоційне звуження обсягу свідомості. У цьому спостерігаються різкі руху, агресивні і руйнівні дії. Особи, схильні до аффективным станам, ставляться до категорію осіб з підвищеним ризиком травматизму, й нічого не винні призначатися при посаді із високим відповідальністю.

На ситуацію, сприйняту як образливою, можливі такі реакції:

Конфлікти — реакція, що виникає коли доводиться вибирати між двома потребами, що діють одночасно. Така ситуація виникає у області коли необхідно вважатися або до потреб виробництва, або з своєї безпекою. Наприклад, конфлікт між безпекою і зручностями, безпекою і часом, безпекою і є гордістю тощо. буд. Работника потрібно навчити вибирати оптимальний варіант, оскільки він шукає найлегший вихід, здебільшого не забезпечує безпеки.

Невдоволеність — вид реакції, яка у поєднаному вигляді стану занепаду агресивності, жорстокості, інколи ж смиренності. Наприклад, людина болісно намагається привернути увагу у спосіб, пручається будь-якій формі підпорядкування чи робить навмисні вчинки, аби виклик своєму керівникові, або заслужити чиє або схвалення.

Поведінка зриву — при повторюваних невдачах або за надзвичайної ситуації то вона може у сенсі відмовитися від своєї мети. Він сягає заперечення деяких внутрішніх та зовнішніх потреб. І тут він матиме виявлятися реакції, схожі на смиренність, пасивність.

Тривога (Тривожна очікування) — це емоційна реакція на небезпека. Людина важко визначити об’єкт чи причини свого майна. Обличчя, що у стані занепокоєння, вулицю значно більше схильний до здійснення помилки чи небезпечного вчинку. Функціональна тривога як попереджає суб’єкта стосовно можливої небезпеки, для пошуку і конкретизації цій небезпеці, до активної дослідженню навколишньої дійсності із установкою визначити загрозливий предмет. Вона може виявлятися як відчуття безпорадності, невпевненість у собі у собі, безсилля перед зовнішніми чинниками; перебільшення їх загрозливого характеру. Поведенческое прояв тривоги залежить від загальної дезорганізації діяльності, порушує її спрямованість.

Страх — емоція, що виникає у ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванню індивіда спрямована на джерело дійсною чи уявлюваного небезпеки. Функціонально страх служить попередженням про майбутньої небезпеки, спонукає шукати шлях її запобігання. Страх варіює у досить великому діапазоні відтінків (побоювання, страх, переляк, жах).

Страх може бути тимчасовим, чи навпаки, є рисою характеру людини. Страх то, можливо адекватним і неадекватним ступеня небезпеки (останнє властивість боягузтві і боязкості.).

Переляк — безумовно рефлекторний «раптовий страх». Побоювання навпаки завжди пов’язані з усвідомленням небезпеки, виникає повільніше і довше триває. Жах найсильніша ступінь прояви ефекту страху і придушення страхом розуму.

14 стр., 6517 слов

Детские страхи в младшем школьном возрасте

... учиться и усваивать материал. Объект: Детские страхи. Предмет: Страхи детей младшего школьного возраста. Цель: Изучить влияние страхов на учебную деятельность у детей младшего школьного возраста. психологический память страх Глава 1. Понятие страха в современной детской психологии Известный физиолог ...

Усвідомлення небезпеки може викликати різноманітні форми емоційних рішень. Перша їх форма реакція страху — проявляється у заціпенінні, дрожу, недоцільних вчинках. Ця форма реакцію небезпека негативно проявляється на діяльності.

Не різко виражений страх може тонізувати кору мозку й у поєднані із процесами мислення виявлятися як розумний страх як побоювання, обережності, обачності.

Паніка — наступна форма страху. Вона як і негативно б’є по діяльності. І тут страх сягає сили афекту і може нав’язувати стереотипи поведінки (втеча, заціпеніння, захисна реакція).

Розглядаючи вплив панічного стану на рух людини слід виокремити такі найбільш можливі помилки:

1. Дія не відбувається, тобто. панічне стан призводить до повної закоренелости вчинків. У побуті про такі випадки кажуть: «він заціпенів, остовпів від жаху (або від несподіванки).

2. У автоматично виконуваної послідовності вчинків виникає прогалину, і достойна людина робить руху, зайві у цій ситуації.

3. Реакція на паніку виявляється у вигляді інстинктивних захисних рухів які, проте, відповідають об’єктивним вимогам захисту.

4. Людина продовжує автоматичні дії без жодних змін, натомість, щоб припинити або змінити їх.

Стан паніки — це той самий передатний механізм, з якого суб’єктивні ин-дивидуальные чинники надають свій вплив створення чи розвиток небезпечної ситуації.

Перераховані вище чинники постійно чи тимчасово підвищують можливості появи небезпечної ситуації чи нещасних випадків, але ці, проте, значить, що й вплив завжди веде до створення небезпечної ситуації або до знедолений випадку. Інакше висловлюючись, не варто однозначно розглядати як причин, безпосередньо викликають небезпека.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту