Психологія професійної діяльності

Курсова робота на тему Психологія професійної діяльності 1. Теоретичний аналіз діяльності професіонала Вихідною є схема «суб’єкт — дія — об’єкт — навколишній світ». Вона складывает все звуки: свидетель «дия» нерегулярно называет свидетелей «субъект», «объект», «навколишний свет». Субъект здійсню дію в навколишном свете, в середине коллапса навколишніх … Читать далее

Психология как наука

ВВЕДЕНИЕ На протяжении веков человек является предметом изучения многих и многих поколений ученых. Человечество познает собственную историю, происхождение, биологическую природу, языки и обычаи, и в этом познании психологии принадлежит особая роль. В системе наук психологии должно быть отведено совершенно особое место, и вот по каким причинам. … Читать далее

Методи і форми роботи соціального педагога з прийомною сім’єю

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Кафедра соціальної і корекційної педагогіки Напрям підготовки 6.010106 Спеціальність: Соціальна педагогіка КУРСОВА РОБОТА з соціальної педагогіки на тему: Методи і форми роботи соціального педагога з прийомною сім’єю Студентки Савенко Олени 2 курс, група СП-28 Керівник: доцент Сайко Н.О. м. … Читать далее

Педагогічний талант вчителя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СТАХАНОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КУРСОВА РОБОТА з предмета «психолого-педагогічних дисциплін» на тему «ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАЛАНТ ВЧИТЕЛЯ» Виконала: студентка 2 курсу «Англійська мова та література» Баштова А.Г. Перевірив: Кандидат пед.наук, доцент Горобець Д.В. Стаханов 2013 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. … Читать далее

Компьютерная психодиагностика

Психологическая диагностика, являясь неотъемлемой составной частью психологической науки, в настоящее время решительно вышла за рамки собственно научных исследований, став инструментом целенаправленной практической деятельности психологов, врачей, педагогов, социологов и других специалистов в области «человековедения». Последнее обстоятельство связано со многими факторами, среди которых, прежде всего, следует отметить необходимость … Читать далее

Міжособистісні стосунки у підлітковому віці як психологічна проблема

Міністерство науки і освіти України Слов’янський державний педагогічний університет Кафедра прикладної психології Курсова робота Слов’янськ,2010 Зміст Вступ Розділ 1. Міжособистісні стосунки у підлітковому віці як психологічна проблема 1.1 Поняття міжособистісних стосунків. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках 1.2 Особливості стосунків з однолітками та дорослими у … Читать далее

Допит свідків і потерпілих

КУРСОВА РОБОТА На тему : «Допит свідків і потерпілих» ПЛАН НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВСТУП ……………………………………………………………… 3 І. Статус свідка і потерпілого …………………………………………4 1). Статус свідка 2). Статус потерпілого П. Зміст і значення допиту свідка і потерпілого в кримінальному процесі ……………………………………………………………….….….9 Ш. Підготовка та планування допиту свідка … Читать далее

Тактика допиту свідка

Вступ Допит є найбільш поширеним засобом отримання доказів. Його суть полягає в отриманні від допитуваної особи достовірних відомостей про обставини, що мають значення для встановлення істини у справі. Допит – одна з найпоширеніших слідчих дій, за допомогою якої отримується і перевіряється значна частина інформації, необхідної для … Читать далее

Психологія особистості як наука про людину

Курсова робота З психології Психологія особистості як наука про людину Термін “особистість” має різні значення. Наука про особистість – персонологія – це дисципліна, що прагне закласти фундамент для кращого розуміння людської індивідуальності шляхом використання різних дослідницьких стратегій. Сучасна психологія особистості, будучи науковою дисципліною, трансформує умоглядні міркування … Читать далее

Сучасний педагог

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум Курсова робота з дисципліни Тема: Сучасний педагог Дніпропетровськ Вступ Потреба суспільства передавати свій досвід і знання підростаючим поколінням викликала появу системи шкільного навчання і породила особливий вид суспільно необхідної діяльності — професійну педагогічну діяльність. Елементи … Читать далее