Військова психологія

Запровадження

Глава 1. Військова психологія і його значення у військовій атмосфері

1.1 Теоретичні основи військової психології

1.2 Стан і військової психології

Глава 2. Загальна характеристика основних видів негативних психічних станів

2.1Морально-психологические стану військовослужбовців

2.2 Позитивні й негативні психічні стану військовослужбовців

Глава 3. Попередження і подолання негативних психічних станів в екстремальних умовах

3.1 Психологічний супровід військовослужбовців

3.2 Управління психічними станами військовиків у бою

3.3 Прийоми психологічної саморегуляції, створені задля підтримку позитивних психічних станів воїнів

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження, Актуальність

У умовах потрібні сильні мотиви, які спонукали воїна непохитно долати негативний вплив чинників під час виконання службових завдань. Звідси різко зростає роль психологічного забезпечення службову діяльність.

Психологічний забезпечення службову діяльність є складовою морально-психологічного забезпечення і становить комплекс безупинно здійснюваних заходів із формування, зміцнення законності і розвитку у військовослужбовців психологічних якостей, які забезпечуватимуть їхню високу психологічну стійкість і готовність виконувати службові завдання у будь-яких умов обстановки.

Метою психологічного забезпечення є вироблення в особистого складу здібності переносити великі нервові навантаження і зберігати боєздатність за умов сильнихпсихотравмирующих чинників. Це досягається формуванням психологічної, готовності військовослужбовців до успішному виконання службових завдань; прогнозуванням і оцінкою морально-психологічній обстановки в військових колективах; формуванням психологічну стійкість військовослужбовців до впливупсихотравмирующих чинників служби; наданням психологічної допомоги військовослужбовцям; оцінкою і прогнозуванням фахову придатність і раціональної розстановкою особового складу за підрозділами і прикордоннимнарядам.

Основних напрямів роботи посадових осіб із рішенню даних завдань є:

 • психологічна підготовка військовослужбовців,
 • психологічне супровід службову діяльність,
 • психологічна допомога і реабілітація військовослужбовців.

Психологічна підготовка залежить відмногократной тренуванні службових дій в напружених ситуаціях, за умов небезпеки, і невизначеності, у результаті у військовослужбовців зникає стан психологічної напруженості, гнітюче чинне на психіку. Отже, що виникає під час виконання службових завдань напруженість з чинника, яка пригнічувала психіку, стає нейтральній і навіть стимулюючої.

4 стр., 1635 слов

Організація психологічної служби в клініці соматичних хвороб

... психологічна допомога із застосуванням сучасних аспектів психотерапії, психопрофілактики, психогігієни. Медичний психолог може працювати в закладах охорони здоров'я та соціального забезпечення, ... з соціально-психологічних проблем управління і організації професійної діяльності; забезпеченням проведення досліджень ... вирішальним і визначальним у постановці завдань медичного психолога. Вирішувати, що саме ...

Мета дослідження, Завдання дослідження

1. Розглянути теоретичні основи військової психології.

2. Вивчити стан розвитку та перспективи військової психології.

3. Визначити особливості морально-психологічних станів військовослужбовців.

4. Виявити позитивні й негативні психічні стану військовослужбовців.

5. Проаналізувати шляху й методи попередження й подолання негативних психічних станів в екстремальних умовах.

Об’єкт дослідження, Предмет дослідження, Теоретичною основою, Методи дослідження:, Структура роботи

Глава 1. Військова психологія і його значення у військовій атмосфері

1.1 Теоретичні основи військової психології

Військова психологія — прикладна галузь психологічної науки, що вивчає закономірності і механізми функціонування психіки людини, зумовлені йоговключенностью в військову діяльність (навчально-бойову і «бойову), і навіть психологічні закономірності становлення конкретних видів військовоїдеятельности[1].

>Повседневние завдання, можуть бути вирішені військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та інших.) вимагає від них розуміння закономірностей прояви й формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів за умов різних видів військової діяльності. Ці закономірності і є предметом військової психології як галузі психологічної науки.

Розуміючи умови виникнення і механізми прояви тих чи інших психічних процесів, станів і властивостей у військовослужбовців, практик може керувати ними. Тобто — враховувати ці закономірності у роботі, цілеспрямовано формувати і розвивати у воїнів необхідних служби й бою якості, і навіть коригувати в разі потреби.

Найважливішою характеристикою життєдіяльності військовослужбовців і те, що вона відбувається у формівоенно-социального взаємодії. Це означає, що сьогодні практично будь-які дії, повсякденне життя та контрактної служби, різні види бойової діяльності військовослужбовців здійснюються як процеси їх взаємодії. Соціальне взаємодія військовослужбовців (їхгpупп)побуждается індивідуальними,гpупповими й суспільнимипотpебностями життєдіяльності. Ці потребиудовлетвоpяются вpамках основних форм взаємодії — спілкування, і спільної прикладної діяльності. Якщо брати людське суспільство загалом й деталі, те ж саме завдяки спілкуванню і діяльності виробляються умови життя й які самі індивіди, забезпечується їх порозуміння і узгоджуються окремі дії, формуються спільності — великі та малі соціальні групи. Особливий тип взаємодії — це протидія, боротьба, соціальні конфлікти, зокрема та військові.

5 стр., 2073 слов

Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

... діяльності (результативності, успішності військової служби). Ці зміни певним чином взаємопов'язані і взаємообумовлю-ють одна одну. Військовий колектив ... маневри, обслуговування бойової техніки, військового обладнання, зброї; різні види ... дисципліною (на основі вимог військових статутів, наказів), що обумовлено ... особистості до служби в армії. психологія — Сприймання, мислення, запам'ятовування ...

До основним соціально-психологічним проблемам, що є значимими для військових психологів та інших керівників можна віднести такі:

 • Роль морально-психологічного чинника щодо підвищення бойової готовності та ефективності бойової діяльності військ та окремих військовослужбовців.
 • Військовий керівник, стиль своєї діяльності і спілкування, умови ефективності впливу підлеглих.
 • Соціально-психологічнімассовидние явища в бойових умовах (паніка, згуртованість військових колективів).

 • Способи ефективного впливу моральний дух, психічний стан супротивника й населення, методи психологічної війни.
 • Соціально-психологічна характеристика особистості військовослужбовця, обумовлена його соціально-демографічними, національними, віковими, статевими, професійними,социально-классовими тощо.

особливостями.

 • Соціально-психологічна характеристика військових колективів (підрозділів, екіпажів, караулів тощо.) як малих соціальних груп.
 • Стан взаємин у підрозділі як малої групі, їх оптимізація. Конфлікти зі спілкуванням військовослужбовців, методи їхнього попередження й дозволу.
 • Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, як процес їх пристосування до специфіки нового їм соціального статусу військовослужбовця, входження до конкретний військовий колектив.

Соціально-психологічні чинники ефективності спільної військової діяльності — умови сумісності ісрабативаемости військовослужбовців, вимоги до службової комунікації ідр.[2]

Нині дедалі більше вчені України та практики починають звертатися до тих завданням, поставлені перед військової психологією в 20-30 –е роки двадцятого століттяН.Н.Головиним, зокрема: вивчення проблем людського підсвідомості, вирішення питання пошуку прийомів зв’язування психології діючих військ та психології вищих штабів, здійснення психологічної експертизи наказів і відповідальністьрешений.[3]

1. Оцінка вимоги, пропонованих обстановкою сучасного бою до психологічні характеристики воїна з урахуванням забезпечення і обсягу які навантажень;

2. Розкриття закономірностей, управляючих поведінкою і «діями воїнів і військових колективів за умов бойової навчання і, особливо, бойової діяльності;

3. Розробка рекомендацій з вивчення індивідуальних особливостей воїнів і військових колективів від використання в буденній праці офіцерів;

4. Пошук і перебування шляхів підвищення ефективності процесів керівництва воїнами і військовими колективами, їх навчання, згуртування;

5.Изискание коштів надійної оцінки можливостей воїнів і військових колективів та його доцільною розстановки за профілями підготовки й по виконуваних завданням;

6. Розробка шляхи й кошти здійснення психологічної підготовки особового складу в підрозділі, частини, поєднанні до активним бойових дій за умов сучасної війни;

7. Визначення коштів попередження конфліктів, викорінення нестатутних взаємин української й порушень військової дисципліни в підрозділах і частинах;

8. Психологічний забезпечення мобілізації, активізації особового складу чинити успішний виконання службових і навчально-бойових завдань;

9. Створення засобів і процедур оцінки морально-психологічного стану особового складу, попередження зниження і відновлення психологічну стійкість за скрутних умов, припинення негативних психічних реакцій;

8 стр., 3893 слов

Історія розвитку юридичної психології

... розвитку юридичної психології:описовий (з давнини до початку XIX ст.); порівняльно-аналітичний (XIX ст.); природничо-науковий (початок XX ст.); сучасний (з 60-х років XX ст.). 1. Рання історія юридичної психології ... на межі юридичної і психологічної науки. Юридичної психології повною мірою ... діяльності судових і слідчих органів. Так, І.С. Барш, наприклад, писав, що якщо суддя не знає психології, ...

10. Озброєння командирів, офіцерів виховних структур знаннями військової з психології та формування психологічним складом мислення, забезпечує досягнення найпродуктивніших відносин із підлеглими;

11. Забезпечення діяльності військових психологів, психологічної служби ЗС РФ.

1.2 Стан і військової психології

Стан військової психології — це відбиток розвитку науки на момент її аналізу та оцінки. Воно оцінюється за трьома показниками: наявність соціального замовлення в розвитку психології у певній галузі; замовлення військової практики на психологічну науку; рівень розвитку психологічної науки.

Отже,военно-психологическая наука у сучасних умовах, з урахуванням досягнення нового якісного рівнянаучно-психологической думки, спрямовує свої зусилля забезпечення ефективної реалізації завдань, розв’язуваних Збройних сил РФ у різних умовах, і навіть для подання психологічної допомоги військовослужбовцям та членів їхніх родин.

Шляхи запровадження військової психології спираються головним чином активізацію людського через проведення наукових конференцій, круглих столів у тісній співпраці з військами, наукової громадськістю, розширення рамок учасників наукових форумів з допомогою великої кількості посадових осіб командного ланки; формування мотивації на оволодіння новітніми досягненнями психологічної в військовослужбовців, прибуваючих для перепідготовки і підвищення кваліфікації; подальша розробка практичних посібників щодо різноманітних посадових осіб Збройних Сил РФ.

Загальні перспективи розвитку військової психології полягають у її подальшої інтеграції на психологічній науці, закріплення наукових позицій, консолідації зусиль військових психологів для проблем, що з психологічним забезпеченням діяльності Збройних Сил РФ, в обгрунтуванні необхідність створення самостійної психологічної служби у сфері аналізу та використання новітніх досягнень психології потреб армійськоїпрактики[4].

Пріоритетними напрямами досліджень є: аналіз впливу етнопсихологічних проблем на діяльність Збройних Сил на етапі; психологія управлінської діяльності військовий керівник за умов бойової діяльності; психологічне забезпечення на бойовий обстановці; психологічна і інформаційна безпеку військовиків у сучасної війні; психологічна реабілітація військовослужбовців — учасників збройнихконфликтов[5].

Загальна перспектива досліджень має чітко виражену прикладну для діяльності Збройних Сил спрямованість. До перспективних досліджень з військової психології ставляться, передусім, розробка інструментарію (методик) по психологічному аналізу бойового завдання, хибних дій, оцінкипсихогенних втрат, оцінки психічного здоров’я особового складу й ін. Досвід ведення бойових дій в висуває першому плані питання техніки спілкування з агресивно налаштованої групою, освоєння техніки розмови з панікером, з мародером, з дезертиром, воїнами із від’ємною молоддю.Особе насущними є розробка технік надання психологічної допомоги і відбудови боєздатності, зокрема, техніка усунення страху, паніки, ригідності, технікасамонастройки, саморегуляції, техніка реабілітації військовиків у бойових та інших екстремальних діях.

4 стр., 1687 слов

Психологічна структура діяльності ( )

... структуру діяльності характеризують також, крім названих вище складових цілей, засоби діяльності. В ній можна вирізнити: суб’єкт діяльності; процес діяльності; предмет діяльності; умови діяльності; продукт діяльності. Прийнято розрізняти три основні види людської діяльності: ... аналізі психологічної стурктури (будови) діяльності ... педагогічної психології.// Наукові ... аналіз цього стану приводить до ...

Проте якщо з великими труднощами іде процес запровадження військової психології в практику. Головною проблемою — відсутність матеріального забезпечення психологічної роботи, унаслідок чого основний упор у її організації та проведенні робиться на особистісний чинник. Багато посадові особи, розуміючи велике значення військової психології підвищення ефективності бойової діяльності частин і з’єднань, активно сприяють роботі військових психологів. З іншого боку, важко формується у командирів, та й у виховних структурах розуміння те, що психолог під час вирішення завдань психологічного забезпечення роботи зобов’язаний керуватися етичними нормами. Та й самих психолога наявність дилеми — виконати завдання командира і «не нашкодити» людині — часом є дуже складній проблемою.

Глава 2. Загальна характеристика основних видів негативних психічних станів

2.1Морально-психологические стану військовослужбовців

У сучасному літературі є чимало визначень морально-психологічного стану.

Найприйнятнішим (психологічним, доступне технологізації) є визначення, данеВ.П.Кашириним: морально-психологічне стан особового складу — це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних чинників щодо стійке і обмежений за часом станмобилизованности і настроєності психіки військових і психології військових колективів влади на рішення поставлених бойових завдань, ступінь психологічної, готовності й уміння виконати ці завдання.

МШС виступає результатом активізації і актуалізації сприйнятих і засвоєних, внутрішньо прийнятих особовим складом сенсу війни, бойових дій в, військово-професійних, політичних, моральних, правових, естетичних, загальнокультурних цінностей, інтересів, установок, позицій, поглядів. Усе, це сукупності і як зміст, складові, компонентиМПС[6].

В.П.Каширин зазначає, що і явище духовне, морально-психологічне стан проявляється у конкретних реальних формах індивідуально- і соціально-психологічних явищ.

До таких явищ ставляться:

 • а) умонастрої військовослужбовців, стан раціональної сфери їх психіки в момент чи певний проміжок часу, виникаючі як наслідок що у психології військового колективу суджень, думок, раціональних відносин, установок тощо.;
 • б) індивідуальні і групові емоційні стану як сукупність співпереживань, які опанували особовим складом у зв’язку з тими чи інші подіями, фактами тощо.;
 • до стану вольовиймобилизованности, готовності, настроєності і рішучості діяти у відповідність до політичними і моральними цінностями нашого суспільства, інтересами народу і під час військового обов’язку.

>Морально-психологическое стан (МШС) має певну структуру, де можна виділити три нерозривно пов’язані, взаємодіючі групи елементів:

1. моральні, відбивають уявлення про війну, її характері, мету і сутності. У розповсюджуваних державними органами ідеях відбиваються суспільні потреби народу й армії. Ці потреби виступають конкретними мотивами діяльності Збройних Сил захисту Батьківщини;

2.общественно-психологические, індивідуально-психологічні елементи (патріотизм і інтернаціоналізм, бойові традиції, соціальні настрої і почуття, рівень розвитку чорт характеру, темперамент, воля до перемоги, готовність до самопожертвування);

5 стр., 2172 слов

Особистість в психології

... особистості. До психічним станам ... психології, а паніка - переважно колективної (груповий), це близькі емоційні стану. ... і склад ... України і задовольнити потреби. Такі умови і .перевидають стан ... майстерності тощо.), і ... психологія соціальне і біологічне у людині розглядає в діалектичній єдності, виділяючи у тому єдності як основних та визначальних соціальні чинники. Ставлення до розуміння "особистості" ...

3. елементи професійного плану,подразделяющиеся втричі підгрупи: військово-професійної підготовки (рівень військово-технічних знань, ступінь оволодіння своєї військової фахом), дисциплінованості (точність і якість виконання бойових наказів тощо.), взаємовідносин (з командирами, підлеглими,