Види психологічного консультування

Зміст

Запровадження. 3

1. Визначення консультативного контакту. 7

2. Психологічний консультування та її види.. 16

Укладання. 18

Література. 19

Запровадження

У узагальненому вигляді психологічна допомога в психологічних словниках сприймається як фахова допомога психолога у вирішенні психологічних проблем клієнта.

З більшої деталізацією це поняття уточнюється й інші довідковому виданні по психології: «Психологічна допомогу — вид допомоги, який надає кваліфікований психолог людині чи групі людей оптимізації психофізіологічних станів, пізнавальних процесів, поведінки, спілкування, реалізації індивідуальної та особливо груповий діяльності».

Особисто мені так ближче, і краще відбиває мого погляду психологічної допомоги визначення Британської асоціації консультуючих психологів: «Психологічний консультування є специфічних стосунків між двома людьми, у яких одна людина (консультант) допомагає іншій людині (клієнту) допомогти себе. Це чудовий спосіб спілкування, дозволяє людині (клієнту) вивчати свої почуття, думки і поведінку, щоб дійти більш ясному розумінню себе, та був відкрити і вживати свої сильні боку, спираючись на ресурси ще ефективного розпорядження своїм життям через прийняття адекватних прийняття рішень та вчинення цілеспрямованих дій».

Хоча, звісно, визначення психологічної допомоги неспроможна не залежати від використовуваного психологічного підходу, від тривалості гаданого консультування, від рівня життя та кількості учасників процесу, і навіть від інших чинників. Це спричиняє думку про бажаності найповнішого обліку, і відображення цих факторів в усій їх повноті та різноманітті, про їхнє систематизації, тобто. — до створення класифікації видів психологічної допомоги.

Надання психологічної допомоги у психологічної парадигмі вимагає переходу від класифікації, заснованої на феномен хвороби (медична парадигма), до власне психологічної класифікації людських проблем. Вивчення основних видів психологічної допомоги, і навіть методів роботи призводить до висновку, що у сьогодні і найшвидше, у майбутньому, єдине основу класифікації навряд буде знайдено. Причиною цього є розмаїття існуючих видів, типів і форм, рівнів, і навіть шкіл психологічної допомоги. Важко уявити собі, як його поєднати у якесь обмежена кількість груп, приймаючи до уваги такі чинники, як нижченаведені:

— Деяка плутанина розумінь, змішання понять «вид», «форма», «рівень» тощо. п. Це відбувається, знов-таки, через різне ухвали і розуміння психологічної допомоги різними авторами, віднесення ними тієї чи іншої поняття до «виду», «типу» чи «формі» допомоги. З іншого боку, надається різний об’єм і зміст одному й тому конкретному поняттю, різна значимість, питому вагу, вплив на психіку пацієнта.

4 стр., 1635 слов

Організація психологічної служби в клініці соматичних хвороб

... візуалізувалися. 2. Основна діяльність медичного психолога Психологічна допомога в медичній практиці - це клініко-психологічне ... спеціалістів з соціально-психологічних проблем управління і організації професійної діяльності; забезпеченням проведення досліджень у ... повного відновлення працездатності не мислиться без допомоги медичних психологів, психотерапевтів. Психотерапія, психокорекція - ...

— Неможливо виділити усі підстави для класифікації, оскільки спектр наданої психологічної допомоги у час вельми широке, а головне, продовжує формуватися, заглиблюватися і розширюватися. Відбувається як інтеграція, і поділ методів, виділення одних методів з деяких інших. Виникають і зовсім нові методи, техніки і методик, виробляються практичні дослідження та теоретичні розробки. Тому виникають великі проблеми з оперативної систематизацією, та власне, зі створенням будь-якої систематизації, претендує на повне охоплення усіх видів психологічної допомоги.

— Один і той вигляд психологічної допомоги то, можливо з різних підставах віднесений або у різні групи, або може потрапити до дві держави і більш класу одночасно, і може взагалі ввійти ані за їх них. Так, екстрена психологічна допомога може опинятися у межах різних шкіл, але навряд чи застосуємо, наприклад, підхід арт-терапію. Здійснюватиметься екстрена допомогу може як у формі індивідуальної консультації (очно, телефоном довіри й т.д.), і у груповий формі (зазвичай в наданні допомоги жертвам катастроф, терористичних актів та інших. масовихпсихотравмирующих подій), але важко уявити (хоча теоретично і, можливо) екстрену допомогу у формі психологічної допомоги сім’ї, у зв’язку зкраткосрочностью впливу і соціальної спрямованості цього виду допомоги на зняття наслідків конкретного стресового впливу. Проблематика які звернулися до екстреної допомоги клієнтів проблема, посталої впливу стресовій ситуації, а чи не проблемою взаємовідносин.

От і доводиться зробити загальний висновок, що на даний час знайти вичерпну класифікацію видів психологічної допомоги неможливо. По-перше, немає єдиного критерію виділення виду, і по видимості, вона може бути знайдений за найближчій перспективі. Отже, немає і вичерпного переліку видів — навіть якщо включити в поняття «вид» ще й поняття «тип», «форма», «рівень» та інші. — психологічної допомоги.

Але досліджувати й розробляти далі цієї теми цікаво, важливо і треба розуміння теоретичних аспектів психологічної допомоги, на її визначення, розуміння її змісту, основних відмінностей і через специфіку кожної конкретної виду. І це служить одним із головних цілей і завдань психологічної допомогу й психології як науки загалом — якіснішого надання допомоги людині, кращого розуміння запиту клієнта.

Усі види й форми психологічної допомоги мають значення і певні загальні риси, і свої розбіжності характерні їм особливості. Але в нього є загальна мета — допомогу дітям і підтримка особистості процесі її становлення та розвитку, порятунок людини від цього, що перешкоджає йому бути щасливою і гармонійним в навколишній світ.

1. Визначення консультативного контакту

У 1975 р. З.Rogers (>цит. по:Gelso,Fretz, 1992) запитав: «Чи можна стверджувати, що є необхідні і достатні умови, які б позитивних змін особистості, які можна було чітко знайти й виміряти?» Саме це це запитання він сам дав, назвавши шість умов:

7 стр., 3099 слов

Психологический контакт

... Успешное осуществление делового общения в процессе управленческой деятельности предполагает необходимость установления психологического контакта с подчиненными и деловыми партнерами. Психологический контакт является обязательным атрибутом успешного межличностного общения взаимодействующих сторон и ...

1. Два особи перебувають у психологічному контакті.

2. Перший персонаж, назвемо його «клієнтом», перебуває у стані психічного розладу, ранимий і стурбований.

3. Другий персонаж, назвемо його «консультантом», бере активну участь зі спілкуванням.

4. Консультант відчуває безумовне на повагу до клієнту.

5. Консультант переживає емпатію, прийнявши думку клієнта, і дає це зрозуміти.

6.Эмпатическое розуміння й безумовне повагу консультанта передаються клієнту навіть за мінімальної виразності.

Ніякі інші умови не обов’язкові. Якщо певний проміжок часу забезпечені дані шість умов, цього йому досить. Позитивні зміни особистості відбудуться.

Отже, клієнт мав відбутися о контакту з консультантом і завітати у стан, що робить його чутливим по допомогу із боку. Особливо важливі 3-тє, 4-те і 5-те умови, щоб забезпечити достатній на допомогу консультативний контакт.

Довірчий контакт консультанта і клієнта, заснований на безумовному повазі, емпатії, теплоту і щирості консультанта стосовно клієнту, є невід’ємною, а, по думці багатьох професіоналів — суттєвою складовою психологічного консультування і психотерапії.

>Консультативний контакт, хоча зовні здається формальним і дуже нетривалим порівняно з всієї життям клієнта, усе є тіснішою, інтенсивним і дуже, ніж будь-яка інша міжособистісна зв’язок. У консультуванні клієнт звертається до незнайомій людині і розпростер перед ним найменші подробиці своєї особистому житті, про які, то, можливо, ніхто не знає. Розказане клієнтом часто представляє їх у кращому світлі. Іноді у процесі консультування «спливають» нові боку особистості,удивляющие,огорчающие і навіть шокуючі самого клієнта. Усе це робить консультативний контакт інтимним ставленням двох людей, причому специфічно інтимним, несхожим на звичні приятельські або любовні стосунки.

>Консультативний контакт

>Консультативний контакт

Практично всі визначення свідчить про кілька унікальних чорт консультативного контакту.George іCristiani (1990) виділили шість основних параметрів:

 • емоційність (консультативний контакт скоріш емоційний, ніжкогнитивен, він розуміє дослідження переживань клієнтів);
 • інтенсивність (оскільки контакт представляє щире ставлення, і взаємний обмін переживаннями, вона може же не бути інтенсивним);
 • динамічність (на зміну клієнта змінюється від і специфіка контакту);
 • конфіденційність (зобов’язання консультанта не поширювати відомості про клієнта сприяє довірливості);
 • надання підтримки (стала підтримка консультанта забезпечує стабільність контакту, що дозволить клієнту ризикувати і намагатися поводитися по-новому);
 • сумлінність.

>Психоаналитическое напрям — Консультант зберігає особисту анонімність, щоб клієнт міг вільно проектувати нею свої почуття. Чільну увагу приділяється зменшенню опору, виникає під час аналізу реакцій перенесення клієнта, і встановленню раціональнішого контролю. Консультант інтерпретує поставлений клієнтом матеріал і намагається навчити клієнта пов’язувати своє справжнє поведінка щодо подіями минулого

5 стр., 2037 слов

Психодіагностика психологічне консультування та психокорекція

... вибудовуються такі напрями роботи, якпсихокоррекция, психологічне консультування, психотерапія тощо.Психодиагностика набуває своє ... - це розпізнавання. Отже, психодіагностика - галузь практичної психології, метою ... запиту і формулювання психологічної проблеми; вивчення ситуації клієнта; вибір коштівпсиходиагностической роботи; ... числі методики інтерпретації (>ТАТ та її дитячі варіанти -САТ, тест ...

>Адлерианское напрям — Акцентується поділ відповідальності між консультантом і клієнтом, обопільне довіру і повагу, рівноцінність позицій, встановлення наших спільних цілей консультування

Терапія поведінки — Консультант є активної наукової та директивною стороною; він виконує навчительство, тренера, прагнучи навчити клієнта ефективнішого поведінці. Клієнт повинен активно апробувати нові шляхи поведінки. Замість особистих стосунків між консультантом і клієнтом встановлюються робочі стосунки до виконання процедур навчання

>Рационально-емоциональная терапія (A.Ellis) — Консультант виконує навчительство, а клієнт — учня. Особистим відносинам консультанта з клієнтом не надається значення. Клієнтпобуждается до розуміння своїх труднощів і з урахуванням цього розуміння — зміну своєї поведінки, виходячи з раціональних передумови

Орієнтована на клієнта терапія (З.Rogers) -Консультативний контакт становить сутність процесу консультування. Особливо підкреслюються щирість, теплота, емпатія, повагу, підтримку з боку консультанта і «передача» цих установок клієнтам. Засвоєні під час консультативного контакту навички клієнт переносить інші відносини

Екзистенціальна терапія — Основне завдання консультанта — вжитися векзистенцию імені клієнта й зав’язати з нею автентичну зв’язок. Перебуваючи у контакті з консультантом, клієнт розкриває свою унікальність. Ставлення між консультантом і клієнтом сприймається як контакт «людина — людина», ідентичний зустрічі двох рівноцінних людей «тут і тепер». Під час консультативного контакту змінюється як консультант, і клієнт

З позицій різних теоретичних орієнтацій контакт «консультант — клієнт»:

 • чи створює передумови спершу зміни (терапія поведінки йрационально-емоциональная терапія);
 • чи спонтанно змінює клієнта (орієнтована на клієнта терапія чи екзистенційна терапія);
 • чи становить зміст обговорення й роботи взагалі (>психодинамическое напрям).

Отже, хоча представники, наприклад,екзистенциально-гуманистического іпсиходинамического напрямів консультативний контакт у певній роботі використовують по-різному, вони одностайні в думці про її важливість у процесі консультування.

Основні організаційні форми надання психологічної допомоги

1. Індивідуальне консультування

 • екстрена психологічна допомога в екстрених ситуаціях (телефон довіри)
 • індивідуальна психолого-педагогічна допомогу
 • індивідуальне психологічне консультування

•катарсическая психотерапія

•библиотерапия

 • психоаналіз

2. Сімейне консультування

 • тренінг ефективності батька
 • поведінкова терапія

•коллаборативная терапія (терапія спільного проживання – Спок)

5 стр., 2038 слов

Психологія поведінки людини

... і змістом психології поведінки у надзвичайні ситуації Психологія станів об'єднує колосальний досвід світової психологічної науки у дослідження психічних станів. Проблему оптимальних станів людини розглядавЕ.П. Ільїн. А.О. ... «психічний стан» до статусу психологічної категорії, вважав, що розв'язання цієї цієї проблеми заповнює наявну пролом у психології – розрив вченням про психічних процесах і ...

 • конкурентна терапія

3. Групове консультування

 • рольової і комунікативний тренінг
 • психодрама
 • тренінгсензитивности (емпатії)
 • групи зустрічей
 • роз’яснювальна психотерапія (лекції)

•телесно-ориентированние тренінги

•арт-терапия

 • тренінг ділового спілкування

•групп-анализ

УПсихотерапевтической енциклопедії під редакцієюБ.Д.Карвасарского описані такі види психологічного консультування:

1.Проблемно-ориентированное консультування (>consulting).

Акцент тут робиться на модифікації поведінки, аналізі зовнішні причини проблеми. Мета роботи з клієнтом: формування та зміцнення здібності клієнта до адекватним ситуації діям, оволодіння техніками, що дозволяє поліпшити самоконтроль. Багато прийомів, які у цього напрями, взяте з поведінкової терапії.

2.Личностно-ориентированное консультування (>counseling).Центрировано на аналізі індивідуальних, особистісних причин проблеми, процесі формування деструктивних особистісних стереотипів, запобігання такі проблеми у майбутньому. Консультант тут принципово утримується від рад й організаційної допомоги, оскільки це веде від внутрішніх, глибинних причин проблеми. Багато прийомів, які у цього напрями, взяте з численних психоаналітичних іпостпсихоаналитических течій західної психотерапії. Насамперед, сюди слід віднести технікигештальтерапии, гуманістичної психотерапії.

3.Решение-ориентированное консультування (>solutiontalk).

Наголос тут робиться на активацію власних ресурсів клієнта вирішення проблеми. Представники цього підходу звертають уваги попри те, що «аналіз причин проблеми неминуче призводить посилення почуття в клієнта, що є до співробітництва психологаконсультанта і клієнта. Багато прийомів, які у цього підходу, взяте з короткостроковій позитивної терапії.

Розглянемо докладніше деякі технікирешение-ориентированного психологічного консультування. Активація ресурсів, пошук їх в клієнта здійснюються з допомогою питань чи ланцюжків питань. Пошук ресурсів то, можливо орієнтовано минуле («Що раніше допомагало Вам долати такі проблеми?», «Як такі проблеми вирішували Ваші родичі, знайомі?»), на справжнє («Що допомагає Вам вирішувати проблему хоча б тимчасово?») і майбутнє («Хто або що міг би Вам допомогти у вирішенні проблеми?»).

Найбільш застосовувані прийоми:

1. «Покладання прогрес»: Чи був останнім часом період, коли проблема зникла чи помітно зменшилася? Як ви думаєте, чому? Що цьому сприяло? Що ми всі могла б зробити, аби ці механізми?

2. «Фантазії про майбутнє»: Коли проблеми можуть вирішитися? Що це може цьому сприяти?Пофантазируйте: Якщо ми зустріли Вас, коли в Вас було вже усе гаразд, й запитали б: «Що Вам допомогло?», те що Ви відповіли? Що ще міг би Вам допомогти?

3. «>Благодарности авансом»: Продумайте, як Ви продовжуватимете дякувати людей, включених в вашу програму допомогу. Далі клієнту пропонується розпочати авансом реалізовувати програму подяк.

4. «Проблема як вирішення»: Чому навчила Вас цю проблему? Чим у неї корисна для Вас?

5. «Нове позитивне назва»: Придумайте якесь хороше ім’я для Вашої проблеми, аби ми використовувати їх у розмові. Пошук хорошого імені для своєї проблеми спонукає розпочати аналізувати її позитивні аспекти.

14 стр., 6610 слов

Методологічні та теоретичні проблеми психології

... прогресс современной психологии в теоретико-методологическом анализе важнейших категорий психологии. Однак зрозуміло, що методологічні проблеми, які виникають в умовах розвит­ку психологічної науки, вимагають постійного оновлення, ... можливість розгля­нути проблему суб'єкта й об'єкта в психології, взаємозв'язок мозку і психіки, роль органів чуття та їх вплив на зовнішній і внутрішній досвід, вчення ...

Овчарова Раїса Вікторівна дає можливість окреслити шість бінарних опозицій, відповідно до якими можна скласти цілий калейдоскоп видів психологічного консультування:

— Індивідуальне і групове консультування. Групове психологічне консультування найчастіше організується після попередніх індивідуальних консультацій клієнтам з подібними психологічними проблемами, або якщо всі є членами однієї системи міжособистісних відносин (наприклад, сім’ї).

•Однократние і багатократні консультації.

 • Консультації з особистого зверненню – консультації внаслідок виклику, напрями.
 • Без додаткового тестування і з додатковим тестуванням.
 • Без залучення методів психологічної корекції (доведення до клієнта яка причетна до його проблем психологічної інформації) і з допомогою цих методів.
 • Консультації ізольовані і комбіновані коїться з іншими