Творчість креативність і новаторство у педагогічній діяльності

Тема:

  • >Креативность у структурі школи

>1.Общее поняття про креативності

>Креативность ( від латів.Creation — творення) – творчі можливості (здібності) людини, які можуть опинитися виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих напрямах, характеризувати особистістьвцелом чи його окремі боку, продукти діяльності, процес їх творення. НайчастішеКреативность розглядають як найважливіший і щодо незалежний чинник обдарованості, який рідко відбивається у тестах інтелекту і в академічних досягнень. НавпакиКреативность визначається й не так критичним ставленням до нового з погляду досвіду, скільки сприйнятливістю до нових ідей, — ось досить поширене у науковій літературі визначення креативності.

На думку Еге. Фромма, креативність – це здатність дивуватися і пізнавати, знаходити рішення на нестандартних ситуаціях, це націленість для відкриття нового та здатність до глибокому усвідомлення свого досвіду.

Спільним всім визначень і те, що креативність окреслюється здатність творити.

У сьогоднішньому мінливому суспільстві потрібнікреаттивние особистості. У зв’язку з цим виникає запитання: чи можна навчить творчості, виховати креативну особистість, сформувати досвід творчої діяльності. Відповідь нею то, можливо, швидше за все, негативним.Креативность не є певна особлива характеристика пізнавальних процесів, є ще однією із найглибших характеристик особистості. Особистість само не можна сформувати, її тільки виховати. Виховання, своєю чергою, може бути іншими інтересами, як створенням умов самовиховання особистості. Але якщо пряме навчання творчості неможливо, про цілком імовірно створення умов, стимулюючих чи гальмують діяльність.

З. Д Смирнов виділяє дві групи чинників, які перешкоджають розвитку креативності : ситуативні і особистісні. Ситуативні: ліміт часу; стан стресу, підвищеній стривоженості; бажання швидко знайти рішення; занадто сильна або занадто слабка мотивація; наявність фіксованою установки на конкретний спосіб розв’язання; невпевненість у своїх силах, викликана попередніми невдачами; страх; підвищена цензура. Особистісні: конформізм; непевність у собі; занадто сильна впевненість; емоційна пригніченість і забезпечити сталий домінування негативних емоцій; уникнення ризикованого поведінки; домінування мотивації уникнення невдачі над мотивацією прагнення до успіху; висока тривожність, як особистісна риса; сильні механізми особистісної захисту та низку інших чинників.

10 стр., 4508 слов

Самовдосконалення особистості педагога

... з'ясування і створення умов, які формують позитивну установку на професію педагога. Переважній більшості педагогів з позитивною установкою на професію властива і установка на професійне самовдосконалення. Будучи сформованої, установка ...

Дані чинники необхідно враховувати під час створення умов, що сприяє розвитку креативності.

Сутність педагогічної креативності.

Сутність педагогічного творчості часто трактують як процес розв’язування безлічі завдань на постійно мінливих обставин, але це отже, що педагогічна діяльність є тією творчою за своєю сутністю. Багато педагогів, психологи, науковці вважають, що викладання є мистецтво, а чи не ремесло.

Цілком природно, що людина.Осуществляющий діяльність, може бути особистістю творчої.

Будь-яка творча діяльність завжди замикається на особистості, наиндивидуально-творческих здібностях людини, який її виконує. Тому. А, аби педагогічне ремесло до рівня педагогічного мистецтва, передусім, необхідно розвинути також розкрити творчий потенціал особистості педагога. Творчість, як і та зберегти індивідуальність, не входить у рамки стандартного, воно унікально і неповторно, як неповторна особистість кожної людини. Педагогічна творчість стане справжнім мистецтвом в тому разі, коли вона розвинеться від щирого внутрішніх потреб і індивідуальних здібностей особистості вчителя.

У зв’язку з цим, нижче наведемо завдання на виявленняиндивидуально-творческих здібностей у студентів і створення умов їхнього актуалізації та розвитку школи.

Отже, завдання в розвитку креативності якличностоного якості і включають:

  • >
  • Завдання, дозволяють з урахуванням самоаналізу і самооцінки виявити індивідуальний потенційний і той реальний рівні сформованості творчі здібності;
  • >
  • Завдання в розвитку інтелектуально-творчих здібностей. Таких як: пильність у пошуках проблем, цілісне сприйняття, критичність, гнучкість, оригінальність мислення, легкість генерування ідей;
  • > Завдання, формують якості, властиві творчій особистості

> Завдання, формують спрямованість на творчу, педагогічну діяльність.

Усі завдання носять творчий характері і дозволяють максимально розкритися, виявить потенційні можливості, розвинений найважливіші реалізації творчої діяльності індивідуальні якості; також завдання сприяють зняттю низки психологічного бар’єру.

Завдання

Завдання.

1. Актуалізація поняття «креативність»

2. Розвиток асоціативного мислення.

Завдання 1 «Вільна дискусія на задану тему «Що таке креативність?»

Студентам пропонується вільної формі висловити свою думку про сутності терміна «креативність». Розмову можна стимулювати такими питаннями.

1. Що таке, з погляду креативність? Творчість?

2. Що спільного і різного у тому розумінні?

3. Будь-яка чи діяльність то, можливо творчої?

4. Згадайте епізод, де Том Сойєр фарбував паркан. Чи можна творчо копати яму, фарбувати паркан?

5. Які професії, рід діяльності, з погляду можна зарахувати до творчим? Чому? Чи є професії нетворчі? Чому?

6. Як люди визначають сутність творчості? Чи можна виділити показники, критерії творчої діяльності?

7. Чому і О.С. Пушкіна та вірші першокласника є творчістю? Можна їх порівнювати між собою?

7 стр., 3074 слов

Педагогічна діяльність та її психологічні особливості

... студента була навчальна діяльність, і навіть педагогічна практика мала для нього передусім смисл навчальної діяльності, смисл підготовки до майбутньої самостійної педагогічної ... знань, умінь І навичок, якими має володіти вчитель певної спеціальності. З психологічної точки зору будь-яку діяльність можна ... для такого включення, вчитель виконує функції: а) мотиваційні, тобто прагне, щоб цілі та завдання ...

8. Кого ми можемо назвати креативної особистістю?

9. Чи можна навчитися творчості?

10. Що при цьому, з погляду, потрібно?

11. Креативний ви людина?

12. Ви можете навести приклади власної креативності?

Після обговорення підбивають підсумки, роблять свої висновки?

Завдання 2 «Гра – розминка».

Студентам пропонується завдання: сидячи у колі, і кидаючи одна одній м’яч, називати прикметники, що характеризують, зі своїми погляду, креативну особистість. Необхідно бути уважним і повторюватися. Гра триває до того часу, поки що в студентів не з’являться труднощі з її пошуком нових визначень.

Після цього студентам пропонується, кидаючи м’яч, називати дієслова, що характеризують діяльність. Ця гра дозволяє подивитись творчість з погляду якостей, які повинен мати творча людина може. Вона допомагає актуалізувати поняття творчої діяльності. Дає можливість у певної міри продіагностувати власні здібності.

Завдання 3 «>Креативность» (поН.Ю.Хрящевой)

Студентам пропонується намалювати слово «креативність», створити образ у будь-якій символічною формі.

Коли все закінчують малювати, кожен створює словесний портрет креативності, розповідає однокурсникам про своє образі.

Вправа дозволяє сформулювати багатосущнотние характеристики креативності як властивості особи і творчого процесу.

У результаті обговорення студенти можуть ставити одна одній питання, уточнювати зміст рисунків і висловлювань. Потому, й усе висловляться, необхідно підбити підсумки, перераховуючи основні ідеї, що стосуються проявів креативності, умов її формування та розвитку. Це створенню орієнтованих основ, у межах яких проводитися наступні заняття.

Завдання 4 «абревіатури» (по О.П. Єршовою).

Студентам пропонується ряд абревіатур, наприклад: СРСР, СНД, ЖКО, НДІ, КДБ,НТР.…Каждий студент, обравши собі 3-4 абревіатури, має дати розшифровку скороченим назв, орієнтуючи в поняття креативності.

Дане вправу дає змоги виявити сутнісні характеристики креативності.

Завдання 5 «Асоціація».

Студенти займають місце у колі. Перший учасник гри кидає комусь із граючих м’яч і називає будь-яке слово. Той, хто здобув м’яч, має назвати 5-6слов-ассоциаций, які в нього на зв’язки Польщі з котре прозвучало словом. Потім він кидає м’яч іншій можуть і називає свого слова.

Завдання 6 «Винахідники» (ПоЕ.Ф. Шангіної).

Студенти розбиваються на групи з 5-6 людина. У кожній «науково- дослідницької лабораторії» необхідно винайти, то , чого сьогодні немає (нове слово, новий предмет, новий спосіб пересування).

Потрібно обгрунтувати необхідність цього винаходи, навести приклади, описати, що таке, як використовуватиметься й. т. Д.)

Коли всі групи готові, проводиться презентація нову продукцію. Інші повинні сумніватися у її потрібності, запитувати, уточнювати. «Винахідники» відстоюють, доводять важливість свого винаходи. Якщо винахід приймається загальної комісією, групі дається завдання вигадати і продемонструвати рекламного ролика своєї продукції телебачення чи радіо.

Завдання розвиває здатність вбачати у реформі звичному, незвичне, вміння відстоювати свою думку, доводити, аргументувати, і навіть вміння відмовитися від ідеї, якщо вона виявилася неспроможною.

4 стр., 1913 слов

Єкт і завдання пенітенціарної психології предмет і той пенітенціарної психології

... медичного характеру. 1.5 Із якими областями психологічного знання пов'язана пенітенціарна психологія >Пенитенциарная психологія пов'язані з іншими галузями психологічної науки: загальної, соціальної психологією, ... психологічних основ закріплення результатів виправно-трудового на засуджених після звільнення з ВТУ. 6. Завдання вивчення особливостей засуджених, обумовлених їх віком, життєвим ...

Завдання 7 «Японські тривірша».

Студенти перебувають у колі, кожному їх пропонується картка, де написано тривірш японського поетаБасе. Використання цього матеріалу виправдано тим, що у короткому тексті криється глибокий філософського змісту, стимулюючий виникнення різних образів, відчуттів, відносин.

Студентам потрібно протягом 5 хв, працюючи зі своїми карткою, визначити сенс рядків, спробувати відчути відчуття, які викликані цимтрехстишием, створити зорові образи, перерахуватислова-ассоциации, потім визначити найточніше передавальне сенс, обравши його як назви тривірша. Також студенти запам’ятати текст напам’ять.

Коли час минає, пропонується прибрати картки, і розпочати загальнеработу-обсуждение. Кожен студент почергово, принаймні готовності, розповідає напам’ять своє тривірш, описує своє бачення, своїх відчуттів, викладає своє розуміння його, мотивує вибір заголовка.

Саме тоді всі інші мають уважно слухати одне одного. Кожен висловлює свою думку з приводу почутого, пропонує своє бачення, додаючи образ своїми деталями. Важливо звернути увагу студентів те що, що саме може бути правильного чи неправильного розуміння. Кожен своя візія, своє ставлення. У цьому полягає привабливість роботи з художньою текстом.

Коли кожен висловиться, студентам пропонується, згадати напам’ять хоча одне з почутих тривіршів. Якщо це наштовхується на труднощі, слід згадати, що вів мову кожен, як викладав свої міркування, як озаглавив і чому, про яких образах говорив тощо. Після цього здійснюється спроба відновити текст.

Завдання 8 «Склади розповідь» (поН.Ю.Хрящевой).

Студенти перебувають у колі, їм пропонується скласти оповідання про школі, у якій зібралися й працюють самі нетворчіучителя-учителя-скептики.

Хтось із студентів починає- каже одну-дві фрази, з якого починається розповідь. Далі, рухаючись у годинниковий стрілці, кожен почергово продовжує розповідь, вимовляє свої фрази.

Необхідно нагадає студентам правило побудови будь-якого оповідання, у якому зав’язка, розвиток дії, кульмінація і розв’язка.

Завдання 9 «За та «проти» (поН.Ю.Хрящевой).

Студенти перебувають у колі. Кидаючи м’яч одна одній, необхідно називати аргументи «за» і «проти» творчої діяльності педагога. Докази повинні чергуватися. У грі можна використовувати формулювання: «Творчість необхідно педагогові оскільки…» і «Творчість педагогові заважає оскільки…»

Ці вправи дозволяють студентам через опис протилежностей усвідомити, що такепедаг7огическое творчість і що воно проявляється.

Завдання 9 «Яким хочу бути педагогом?»

Становлення креативності педагога багато чому визначається спрямованістю на творчу професійну діяльність. Студентам пропонуєтьсяанкета-опросник, відповідаючи стосовно питань яку слід бути щирим. Відповіді призначені для самоаналізу іоглашаться ні. Анкета носить відкритого характеру передбачає вільну форму відповіді.

Питання.

1. Чи є змогу творчої діяльність у школі? Чому?

2. ви хотіли б вносити на свій професійну діяльність щось нове?

3.Читаете ви новинки психолого-педагогічної літератури?

4 стр., 1694 слов

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка

... — привчити школярів будь-яку роботу виконувати красиво. Завдання фізичного виховання 1. Виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров’я, постійно займатися фізичною культурою і спортом. 2. ... розділах. Людина, наголошував А. Макаренко, не виховується частинами. Через це кожна складова виховання, виконуючи свою особливу роль, слугує водночас досягненню єдиної мети, реалізується ...

4. Якщо ви працювати у школі, то яку інноваційну програму ви ж хотіли б освоїти?

5. Чи хочете ви вносити до своєї уроки зміни, наприклад, розробляти нові програми, працювати за новими підручниками?

6. Чи хотіли, аби в Вас у класі розглянули якомога більше творчих учнів?

7. Уявіть ситуацію. Ви розробили і провели цікаве, з погляду, позакласне захід, де був присутній завуч. Ви залишилися задоволені собою, дітям сподобалося. При аналізі вашої відомої роботи завуч сказав, що їй ваше захід сподобалося, що багато шуміли, виконуючи завдання, ходили за класом тощо. Як багато вчините, якщо ви доведеться знову дати відкрите творче справа?

8. Уявіть таку ситуацію: адміністрація школи запропонувала вам виступити на педраді і поділитися знахідками із колегами. Після педради після того підійшли старші колеги й сказали: «Не рано чи вам ділитися досвідом?» Погодьтеся ви виступити на наступного разу? Як багато вчините?

9. Уявіть таку ситуацію: ви розробили новий урок, тільки після його проведення зрозуміли, що мало що вийшло, деякі ваші задуми виявилися неефективними. Ви будете експериментувати в наступного разу?

10. Якщо до вас потрібно здійснити відкритий урок, у якому будуть присутні завуч, колеги, ви прагнути розробити новий урок або скористатися готовими методичними розробками?

11. Згадайте, будь ласка, відомих вамучителей-новаторов?

12. Назвіть відомі вам розвиваючі програми навчання?

13. Познайомтеся, будь ласка, з такою ситуацією: практично у шкільництві вчитель, у п’ятому класі чого ви працюєте, щоб полегшити вам, і собі підготовку до занять, дав вам методичні розробки, у яких докладно розписані все теми. Як ви здається, ви постійно будете користуватися цими рекомендаціями, чиразработаете свою систему уроків?

14. Уявіть цю ситуацію: вас у класі учень, який постійно ставить запитання (і за темою уроку, немає і), часто доповнює ваш розповідь.Виразите, будь ласка, ваше ставлення до цього учневі.Предположите, як ви з нею спілкуватися.

Далі студентам пропонується самостійно проаналізувати свої відповіді.

Порівняйте запитання (1, 2, 3) з відповідями стосовно питань (7, 8, 9, 10).

Подивіться, чи немає протиріччя відповідях?

Порівняйте запитання (3, 4) з відповідями стосовно питань (9, 10).

Змогли ви назвати достатньо імен педагогів-новаторів, інноваційних програм.

Порівняйте у відповідь шосте запитання з відповіддю на поставлену ситуацію (15).

Чи маєте ви собі досить повно проблеми роботи з обдарованими дітьми? Чи до цього?

Після самоаналізу бажаючі можуть поділитися висновками та враженнями.

Завдання 10 «Скульптура».

Студенти діляться на дві групи. Робота проводиться без підготовки. Першої групі пропонується створити скульптурну композицію, що символізує творчість педагога; другий — творчість учня.

Спочатку виходить перша група: виходить студент і завмирає у якийсь позі, що з його погляду, відповідає темі завдання. Другий студент повинен захолонути на другий позі, у своїй «прилаштувавшись» до першого, тощо. Через війну повинна вийде цілісна композиція. Коли всі учасники першої групи займуть місця, друга аналізують, що вдалося. Далі кожний учасник композиції пояснює, що він хотів висловити і чому.

3 стр., 1264 слов

Основні завдання педагогіки Наукові дослідження шлях до розв ...

... та якісно вирішувати кон­кретні навчально-виховні завдання. Результати науково-педагогічних досліджень повинні відповідати таким вимогам: суспільна актуальність; нау ... рального перевиховання неповнолітніх засуджених, зведення до мінімуму рецедиву після відбуття ними по­карання. Цим визначається актуальність ... ­ся; типові недоліки в його роботі з цього питання, го­ловні причини труднощів і недоліків. ...

Після цього скульптурну композицію створює друга, а перша група виступає у ролі аналітиків.

Дане завдання спрямоване на особистісну актуалізацію понять «креативність», «творчий вчитель», «творчий учень», і навіть формує здатність співвідносити індивідуальне уявлення про сутнісних характеристиках творчості з уявленнями інших.

Завдання 11 «Малюнки».

Студенти перебувають у колі. Кожен почергово представляє свій малюнок, який ілюструє його сприйняття японського тривірша. За малюнком й інші намагаються згадати текст чи те, про що йшлося втрехстишии. Після цього студент розповідає, що він у такий спосіб зобразив своє тривірш.

Завдання 12 «Музейні експонати».

Студенти діляться на групи з 5-6 людина. Протягом 5-10 хв ведеться обговорення, в експонати якого музею вони перетворяться. Члени інших груп нічого не винні про це знати.

Кожен придумує, яким