Психологія особистості

Психологія особистості

Курс лекцій

© Костенко О.Л. 2003

Зміст

Введення у психологію особистості. 5

1.1 Поняття особистості. 5

1.2 Компоненти теорії особистості. 6

1.3 Критерії оцінки теорії особистості. 10

1.4 Природа людини. 11

Психодинамические теорії особистості

2.1 Класичний психоаналіз (Зігмунд Фройд) 14

2.1.1 Короткий біографічний нарис. 14

2.1.2 Аффективная природа психопатології і катарсис. 16

2.1.3 Топографическая модель психіки. 18

2.1.4 Структурна модель психіки. 19

2.1.5 Інстинкти.. 23

2.1.6 Розвиток особистості. 25

2.1.7 Психосексуальные стадії розвитку. 26

2.2 Індивідуальна теорія особистості (Альфред Адлер) 33

2.2.1 Короткий біографічний нарис. 33

2.2.2 Принципи індивідуальної психології. 35

2.2.3 Відчуття меншовартості, і компенсація. 37

2.2.4 Стиль життя. 39

2.2.5 Порядок народження. 40

2.3 Аналітична психологія (Карл Густав Юнг) 41

2.3.1 Короткий біографічний нарис. 41

2.3.2 Структура особистості. 42

2.4 Эго-психология (Ерік Еріксон) 44

2.4.1 Короткий біографічний нарис. 44

2.4.2 Основні засади Эго-психологии. 45

2.4.3 Эпигенетический принцип. 45

2.4.4 Психосоциальные стадії розвитку особистості. 46

2.5 Социокультурная теорія особистості (Карен Хорні) 50

2.5.1 Розвиток особистості. 51

2.5.2 Невротичні потреби. 51

2.6 Гештальт-психология (Фріц Перлз) 52

2.6.1 Постать і фон. 53

2.6.2 Усвідомлення і зосередженість справжньою. 54

2.6.3 Полярности. 54

2.6.4 Захисні функції. 55

2.7 Диспозициональная теорія особистості (Гордон Олпорт) 56

2.7.1 Межа особистості. 57

2.7.2 Проприум. 58

2.7.3 Функціональна автономія. 60

2.7.4 Зріла особистість. 61

2.8 Структурна теорія особистості (Раймонд Кеттелл) 63

2.8.1 Основні засади структурної теорії особистості. 63

2.9 Теорія типів особистості (Ганс Юрген Айзенк) 64

2.9.1 Основні типи особистості. 65

2.9.2 Психофизиологическая основа чорт і типів особистості. 66

Бихевиоризм

3.1 Інтерактивна теорія особистості (Берроуз Ф. Скиннер) 68

3.1.1 Погляд Скиннера на психологію.. 68

3.1.2 Респондентное і оперантное поведінка. 69

3.1.3 Режими підкріплення. 71

14 стр., 6908 слов

Психологія особистості як наука про людину

... процеси мають велике значення в регуляції поводження людини. Психодинамічна теорія особистості Фрейда є основою подальших практик – наприклад, ... зросту, голова кругла зі схильністю до облисіння, тулуб короткий і кремезний, добре розвинута грудна клітка, не ... процесів, що обумовлюють особливості поводження людини в різних ситуаціях. Теорії особистості сильно розрізняються між собою, тому практично ...

3.1.4 Контроль через покарання. 72

3.2 Теорія соціального навчання (Джуліан Роттер) 73

3.2.1 Основні поняття. 73

3.2.2 Целенаправленность й потреби. 76

3.2.3 Локус контролю. 76

3.3 Социально-когнитивная психологія (Альберт Бандура) 77

3.3.1 Основні засади социально-когнитивной теорії. 77

3.3.2 Научение через моделювання. 79

Гуманістична психологія

3.4 Гуманістична теорія особистості (Еріх Фром) 81

3.4.1 Короткий біографічний нарис Еге. Фромма. 81

3.4.2 Механізми втечі. 81

3.4.3 Екзистеційні потреби. 82

3.5 Неогуманистическая психологія (Абрахам Маслоу) 84

3.5.1 Основні засади неогуманистической психології. 84

3.5.2 Мотивація: ієрархія потреб. 86

3.5.3 Дефицитарная мотивація і мотивація зростання. 90

3.5.4 Метапатологии. 91

3.5.5 Спосіб життя: D-life і B-life. 91

3.5.6 Эупсихея. 92

3.6 Феноменологическая психологія (Карл Роджерс) 92

3.6.1 Тенденція актуалізації. 93

3.6.2 Феноменологический підхід до постаті. 94

3.6.3 Я-концепция. 95

3.6.4 Розвиток особистості. 96

3.6.5 Норма і патологія. 98

3.6.6 Механізми захисту.. 100

3.6.7 Психічні порушення. 101

3.6.8 Психотерапія, центрированная на клієнта (Client – centered therapy) 101

3.7 Когнитивная психологія (Джордж Келлі) 103

3.7.1 Особистісний конструкт. 103

3.7.2 Властивості конструктів. 104

3.7.3 Типи конструктів. 105

1. Введення у психологію особистості

1.1 Поняття особистості

Слово особистість (personality) щодо англійської мові походить від латинського «persona». Персона – це маска, яку надягають актори в давньогрецькому театрі. Отже, особистість – це машкара, соціальний образ, який індивідуальність приймає, коли грає певні життєві ролі.

Непсихолог оцінює особистість з погляду особистої привабливості і чарівності – «Світу – сильна особистість», «неприємна особистість», «особистість, що треба». Така позиція ненаучна, т.к. вона залишає осторонь багато особливості поведінки.

Можна ще розглядати особистість з позиції найяскравіших її сторін – товариська особистість, боязка особистість тощо.

Недоліком такий підхід і те, що упускаються не врахували ситуаційні характеристики поведінки. У одній обстановці індивід то, можливо товариським і розкутим, а інший – сором’язливим і боязким.

Наукове поняття особистості набагато складніша й різноманітніша. Наприклад Карл Роджерс описував особистість в термінах т.зв. самості: організована, довгострокова серцевина наших переживань, сприйнята суб’єктивно. Гордон Олпорт вважав, що це особа – внутрішній феномен, визначальний характер відносин людини з зовнішнім світом. Ерік Еріксон припускав, що людина протягом життя проходить через ряд життєвих криз й послабити особистість – результат такого кризи. Джордж Келлі розглядав особистість як властивий кожному індивідові унікальний спосіб усвідомлення життєвого досвіду.

Докорінно від описаних вище підходів відрізняється концепція Раймонда Кеттелка, який вважав, що це особа це ядро психіки, описуване шістнадцятьма базовими рисами. Альберт Бандура розглядав особистість як складного взаємодії індивіда, поведінки й ситуації.

5 стр., 2038 слов

Психологія поведінки людини

... змістом психології поведінки у надзвичайні ситуації Психологія станів об'єднує колосальний досвід світової психологічної науки у дослідження психічних станів. Проблему оптимальних станів людини розглядавЕ.П. Ільїн. ... «Напружена ситуація – це таке ускладнення умов діяльності, яке для особистості особливої значимості. Інакше кажучи, складні об'єктивні умови діяльності стають напруженої ситуацією ...

Обобщающими положеннями всіх теорій є такі:

1. Найважливіша значення мають індивідуальні відмінності чи індивідуальність. Особистість – комплекс певних якостей, які різнять одну людину від іншого.

2. У багатьох теорій особистість постає як організованою структури. У цьому, бачимо поведінка сприймається як організоване особистістю, тобто. особистість – абстракція, формирующаяся внаслідок контролю над поведінкою.

3. Більшість теорій розглядає особистість не як статичний феномен, тоді як у взаємозв’язку з життєвим досвідом та перспективами розвитку.

4. У багатьох визначень особистість у світлі тих характеристик, які визначають стійкі форми поведінки. Особистість щодо постійна в часі та мінливих ситуаціях.

Вивчення особистості відрізняється з інших розділів психології тим, що саме чиняться спроби інтегрувати і систематизувати положення інших галузей психології. Тому завданнями психології особи є, по-перше розуміння внутрішніх причин поведінки індивіда, а по-друге – розуміння взаємозв’язку внутрішніх про причини і зовнішньої ситуації.

1.2 Компоненти теорії особистості

Будь-яка теорія особистості складається з великої кількості своєрідних «микротеорий», пояснюють різні сторони поведінки людини. У цьому більшість теорій особистості можна описати у межах шести основних характеристик:

структурні концепції

Для пояснення природи людської психіки персонологи запропонували якусь мозаїку, складену з концепцій. Одне з найпопулярніших прикладів структурних концепцій – це концепція «чорт особистості». Межа сприймається як стійке властивість чи схильність людини поводитися належним чином в типових ситуаціях. Приклади чорт особистості — товариськість, тривожність, чесність, імпульсивність.

У системі чорт особистість описували Гордон Олпорт, Реймонд Кеттелл і Ганс Айзенк. Вони вважали, що структуру особистості найкраще описувати в термінах базових якостей, визначальних поведінка.

В іншому рівні аналізу особистість то, можливо описана з допомогою концепції «типу особистості». Тип особистості описується як сукупності безлічі різних чорт, котра утворює самостійну категорію з чітко окресленими межами. Концепція типів особистості узагальнює і розширює поняття чорт. Люди наділені багатьма рисами, вираженими в різного рівня, тому їх можна приписати до якогось типу. Наприклад Карл Густав Юнг вважав, що діляться на дві категорії: екстраверти і интроверты.

Деякі теоретики вважають, що психіка безліч складових частин. Так Зігмунд Фройд ділить психіку втричі рівня – ід, его, суперего. Простіший є концепція Джорджа Келлі, який представляв особистість як системи конструктів.

Отже, будь-яка теорії особистості має відповідати питанням – чим є найбільш стабільні, незмінні аспекти поведінки людини.

2) Мотивація. Будь-яка теорія особистості повинна пояснювати, чому людина вступає належним чином, тобто. процесуальні аспекти функціонування індивіда.

Є кілька теорій мотивації. так звана редукционистская теорія мотивації запропонована Фрейдом, передбачає, поведінка людини зумовлено бажанням знизити напруга, викликане біогенними (инстинктоидными) потребами людини. Цей механізм, за Фрейдом пояснює всі форми поведінки – від сексуального до творчого.

На противагу редукционистской теорії багато дослідників стверджують, що людиною рухає бажання опановувати навколишнім середовищем і використовувати її із єдиною метою насолоди. Прибічники цього погляду вважають, що в міру дорослішання індивіда її поведінки дедалі більше спрямоване купівля навичок і умінь, він ефективніше взаємодіє зі оточенням та її дію дедалі рідше спрямовані зменшення напруга.

17 стр., 8143 слов

Сучасні психологічні теорії особистості

... Погляди Б.Г. Ананьева на особистість 12. Концепція особистості Г.С Костюка Список літератури 1. Теорія В. Джемса В. Джемс (1842--1910) -- видатний американський психолог, який один із перших ... можна лише розуміти. Завдання психології і полягає у розкритті смислового, душевного життя особистості, ціннісних орієнтацій людини. Згідно з Е. Шпрангером, психологія, що «розуміє», має базуватися на таких ...

Маслоу думав, що у певні моменти індивідом рухає дефіцит потреби і він прагнути знизити напруга. Інший час людиною рухають зростаючі потреби і він прагнути посилити напруга, використовуючи його саморозвитку.

3. Розвиток особистості. Оскільки особистість сприймається як набір стабільних, довго існуючих характеристик, те важливо знати, щоб ці характеристики зароджуються і розвиваються. Концепції розвитку звертають уваги те що, мотивації поведінки змінюються від дитинства до зрілості, потім у старості.

Особистісну розвиток відбувається протягом усього життя. Тож багато хто теоретики поділяють все життя індивіда сталася на кілька стадій. Відповідно до Фрейду, наприклад, формування особистості – це послідовність психосексуальных стадій. Еріксон представляв розвиток особистості вигляді восьми стадій розвитку его. Інші вчених вважають, що найважливішу роль розвитку людини почали відігравати стосунки між батьками та дитиною. Такої думки дотримується Карл Роджерс, він вважав, що у ракурсі пізнання емоційних стосунків із батьками формується так звана Я – концепція, впливає з його поведінка батьків у протягом усього життя.

Особистісну розвиток зумовлено безліччю зовнішніх і розвитку внутрішніх чинників. Зовнішні називаються детермінантами оточення, і сюди ж належить: приналежність індивіда до певної культури, соціально-економічному класу, і сімейної середовищі. Внутрішні детермінанти включають генетичні, біологічні і фізіологічні чинники. Ці чинники є певної базою для особистісного зростання. Надалі на людини впливають багато чинників – фізичні, соціальні, інтелектуальні, емоційні, моральні риси і т.д.

Належність до певної культури впливає насамперед освіту нормативних моделей в мисленні, емоціях й поведінці. Так само приналежність до певного класу формує ціннісні установки, потреби, мотивації і стиль життя. Соціальні чинники впливають насамперед формування конфліктності особи і поведінки індивіда в стресі. З іншого боку, соціальні чинники мають значення щодо схильності певним формам психічні розлади.

Вплив сімейного оточення у тому, що батьки служать для дитини моделлю наслідування як і ранньому віці, і далі.

Генетичні чинники також значимо впливають на особистість. Так, дослідження, проведені на близнюках, показали, що емоційна стійкість, экстраверсия, альтруїзм, сором’язливість і боязкість стійко піддаються у спадок.

Нині йдуть палкі суперечки у тому, що істотно впливає в розвитку личности-генетика чи чинники середовища. У цьому переважної позицією і те, що генетичні чинники створюють певний діапазон, у якого розвиток особистості залежить від чинників довкілля.

Отже, теорія особистості неодмінно повинна пояснити розвиток структур і процесів, що у основі поведінки людини.

10 стр., 4762 слов

Психологія особистості керівника

... включателів », починаючи з ядра особистості управлінця. психологія управлінський керівник життєвий 1. Психологія особистості керівника Результати посиленого останніми роками розвитку молекулярної генетики і нейрофізіології демонструють ... природжену схильність до певної поведінки. Сьогодні більшість психологів визнають роль генетичних механізмів у розвитку й функціонуванні особистості [1]. Людину як ...

4. Психопатология. Цей компонент теорії особистості повинен пояснювати, чому декого неспроможна приєднатися до вимог нашого суспільства та ефективно функціонувати. Центральної темою цього компонента особистості є етіологія психічних порушень, тобто. пояснення причин ненормального поведінки.

Це питання існують істотні розбіжності. Так, теоретики, які дотримуються психодинамической (фрейдистской) орієнтації, вважають, причиною неврозів і истерий у віці є конфлікти, які знайшли дозволу поїхав у зрілому віці. Самі ці конфлікти творяться у результаті одночасного існування суперечливих бажань щодо сексу і агресії.

Бихевиористское напрям, навпаки, сама поведінка розглядає як проблему. Бихевиористы вважають, що немає ніяких внутрішніх конфліктам та загроз. Для пояснення причин неадекватної поведінки необхідно повернутися до минуле індивіда, і з’ясувати за жодних обставин сталося научение отклоняющемуся поведінці, і як це поведінка збереглося у цьому.

Представники соціокультурної моделей поведінки вважають, що стреси та, які переживаються людьми в повсякденному поведінці, можуть викликати й підтримувати психопаталогию.

5. Психічне здоров’я. У багатьох теорій особистості ставиться питання тому, із чого складається поняття здорового життя. Приміром, Фрейд вважав, що функціонування зрілої особистості визначається здатністю продуктивно працюватимете, і підтримувати нормальні міжособистісні стосунки. Відповідно до Фрейду, уміння працювати припускає спроможність ставити собі окремі цілі й справлятися з тривогою в такий спосіб, щоб це блокувало поведінка. З іншого боку, задовільні соціальні відносини припускає можливість насолоджуватися емоціями без загрози, а сексуальні і агресивні спонукання спрямовувати в свідоме русло.

Психічне здоров’я можна визначити й у поняттях свідомого навчання. У розумінні Бандуры здоров’я – це здатність стати самоэффективным, тобто. вибирати саме ті форми поведінки, що необхідні досягнення поставленої мети.

Деякі теорії особистості наголошують саме у психічному здоров’я. Так, Маслоу вважав, що з розвитку особистості необхідний зрушення потреб від найпримітивніших до вищих. Маслоу вважав, що самореализовавшиеся люди мають такі риси, як ефективне сприйняття реальності, потреба у усамітненні і приватного життя, і навіть прийняття себе та інших.

6. Терапевтичне вплив на особистість. Багато теоріях особистості докладно розроблено клінічні чи консультативні аспекти. Їх відмінності визначаються першу чергу відмінностями поглядів їх авторів на структуру психічного та принципи його роботи.

З одного боку психодинамическая теорія основний акцент робить на неусвідомлені конфлікти й досліди навчання полягає в тому, щоб надати людям допомогу у розумінні про причини і джерел дитячих конфліктам та їхнього впливу на доросле життя.

У той самий час бихевиористская теорія вважає, поведінка значною мірою зумовлено життєвими подіями та довкіллям. Вважається, що у нагальні моменти життя просто більше не змогли навчитися необхідним навичок. Тому і просто потрібно навчити ефективно функціонувати, використовуючи у своїй певні форми підкріплення.

11 стр., 5230 слов

Темперамент людини та його вплив на діяльність особистості

... про темперамент. 2. розкрити поняття про темперамент та розглянути типи темпераменту. 3. визначити вплив темпераменту на діяльність особистості. Об'єкт дослідження - особливості темпераменту людини та його типи. Предмет дослідження - закономірності взаємозв'язку темпераменту та поведінки в діяльності особистості. Курсова ...

Отже, теорії особистості мають загальну структуру, що складається з 6 основних блоків: структура, мотивація, розвиток, психопаталогия, здоров’я і нові методи психотерапії.

1.3 Критерії оцінки теорії особистості

Кожен здатний висунути своє власне теорію особистості, але у тому, щоб у неї визнана справедливою і має визнання, вона повинна переважно відповідати ряду наведених нижче вимог.

1. Верифицируемость. Теорія оцінюється з погляду перевірки її незалежними дослідниками. Це означає, що теорія повинна містити концепції, пропозиції з гіпотези, визначених недвозначно й зрозуміло і логічно пов’язані одне з одним. За такого підходу укладання теорії легко обгрунтовуються логічно і перевіряються експериментально. Хороша теорія повинна висувати проверяемые гіпотези.

У цьому багато теорії особистості мають досить слабку емпіричну підтримку. У цьому висунуті гіпотези, звісно, проверяемы, але бракує експерименту. Теорія, яку можна підтвердити чи спростувати – погана теорія.

2. Емпірична цінність теорії – це стосується її здатність стимулювати учених звернулися до подальшим дослідженням.